خدمات ما

دقت، توجه کافی و آینده نگری در طراحی ها و امور اجرائی میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات ساختمانی جامعه باشد. در راستای این مطلب، خدمات این شرکت در پنج فصل بطور خلاصه بشرح زیر ارائه میگردد.

خدمات مدیریت و برنامه ریزی

این شرکت با در نظر گرفتن امکانات و توانائی های فنی و مالی نسبت به تهیه برنامه های مالی و زمانی اقدام مینماید که با این تلاش ، پروژه ها در کمترین زمان و با صرف حداقل هزینه به بهره برداری برسند.

خدمات مهندسی(طراحی،نظارت ، مشاوره و تهیه مستندات مناقصه)

در طراحی ومهندسی پروژه ها، آخرین تکنولوژی روز به لحاظ مشخصات فنی ، سرعت ، دقت و ایمنی مورد نظر می باشد که توسط حدود بیست نفر از مهندسین مجرب در رشته های تخصصی مختلف در زمینه های طراحی ، مشاوره و اجرا و با استفاده از نرم افزارهای فنی و تخصصی از جمله Dialuxو carrier انجام می شود.

خدمات تامین و تدارکات

کیفیت مواد اولیه و سازنده ، از مهمترین حساسیت های شرکت میباشد و این کار را با دقت ، صرف وقت کافی، با توجه به مهندسی خرید و با رعایت صلاح و صرفه کارفرما انجام میدهد. شرکت در جریان آخرین تولیدات روز کارخانجات خارجی و داخلی قرار دارد.

خدمات اجرا

اجرا بعنوان مهمترین بخش فعالیت شرکت بشمار میرود که بایستی در کمال دقت و با رعایت کلیه موازین ایمنی و فنی اجرا شود و این کار را توسط متخصصین مجرب اجرائی در سطح کارشناسی ارشد و کارشناسان در رشته های مختلف فنی انجام میدهدو برای کسب اطمینان از کارهای انجام شده ، تست های لازم انجام و سپس تحویل بهره بردار مینماید.

خدمات بهره برداری

ارائه خدمات بهره برداری اهمیت ویژه ای برای شرکت دارد و ما لازم میدانیم که این خدمات را توسط افراد متخصص که آشنائی کافی به دستگاه های موردنظر را دارند به انجام برسانیم.ما با تنظیم دستورالعمل های اجرائی و در نظر گرفتن آخرین تکنولوژی های سازنده و نصاب و تهیه چک لیست های مختلف زمانی و ادواری کار بهره برداری شما را به انجام میرسانیم.

خدمات بهره وری وانرژی

ارائه خدمات‌‌ مهندسی در کلیه بخش‌های مصرف کننده انرژی. طرح‌های مرتبط با بهبود کارآیی انرژی را طراحی، تامین، اجرا، نگهداری ودرصورت نیاز تأمین مالی مینماییم خدمات بهره وری وانرژی پس ازشناسایی وتعریف های دقیق پروژه شامل ممیزی، مدیریت، بهینه سازی، تامین قطعات و خدمات پشتیبانی فضاها می‌شود.

خدمات مشارکت در ساخت

این شرکت به منظور فعالیت های تاثیرگذاردر صنعت ساختمان ، تلاش خود را درجهت به کارگیری ابزارهای نوین و فرصت های سرمایه گذاری در راستای ایجاد ارزش و ساخت و ساز با کیفیت برتر و منطبق بر استانداردها، درسرلوحه قرارداده و بطور مداوم براي ارتقاء كيفيت محصولات و فرآيندهاي اجرايي و نظارتي كوشش می نمايد.

پروژه های تکمیل شده

پروژه های در دست اقدام

گواهی نامه ها

رضایت نامه ها