اهداف ما

شرکت نورافروز بیستون با توجه به سیاست مدیریتی خود چشم انداز برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت را دارد که سر فصل نکات مهم آن به شرح زیر میباشد.

صرفه جویی انرژی

نیل به ساختمان های سبزو پیاده سازی ممیزی و صرفه جویی انرژی

ارتقاء کیفیت

ارتقاء سطح کیفی و کمی ارائه خدمات در زمینه های EPCM ازطریق کسب تکنولوژی واستانداردهای روز دنیا

جلب رضایت کارفرمایان

جلب اطمینان کارفرمایان و ایجاد روابط مستمر

ارتقاء و بروزسازی دانش پرسنل

ارتقاء و بروزسازی دانش پرسنل ازطریق کلاسهای آموزشی در زمینه های EPCM

پروژه های تکمیل شده

پروژه های در دست اقدام

گواهی نامه ها

رضایت نامه ها